PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Naše služby

Máte definovaný cíl a chcete pomoci s jeho realizací? Případně víte kam se chcete dostat, ale nevíte jak?

Našim klientům nabízíme služby projektového řízení. Cílem projektového řízení je úspěšná realizace projektu, Vašeho záměru. Projekty jsou prostředkem pro uskutečnění cílené změny, dosažení požadovaného stavu, dosažení cíle. 

Vzhledem k jejich jedinečnosti, vyšší míře rizika a komplexnosti je potřebné je řídit projektově. Na běžné činnosti organizace máte procesní řízení.

Naše služby jsou vhodné pro jakýkoli záměr – projektem může být rozvoj společnosti, obchodní činnost, organizace akce, vývoj, inovace a výroba produktů, nebo dodávka služeb a zavedení konkrétních řešení (např. software, technologická linka apod.).

Musíte být při stanovení Vašich cílů SMART

 • Mám specifický, konkrétní, jasně definovaný cíl?
 • Vím jak ověřit jeho dosažení, je měřitelný?
 • Je můj cíl dosažitelný?
 • Je můj cíl realistický a relevantní, vzhledem k mým zdrojům potřebným k jeho dosažení?
 • Je můj cíl časově specifický?

Mezi Naše služby projektového řízení patří:

 • Definice cíle dle metody SMART
 • Definice rozsahu a kvality projektu
 • Identifikace a analýza řešení
 • Identifikace a řízení zainteresovaných stran
 • Analýza a řízení rizik
 • Plánování
 • Řízení a koordinace projektu
 • Propojení s dotačním managementem
 • Evaluace projektu po ukončení realizace

Realizace jedinečných a rozsáhlých projektů s sebou nese nároky na kompetence (schopnosti, znalosti, dovednosti) požadované pro úspěšné řízení projektů.

Jedná se o kompetence v oblasti behaviorální (osobní a interpersonální schopnosti) požadované pro úspěšné řízení projektů.

Technické kompetence pak definují technické aspekty řízení projektů a kompetence kontextové se týkají těch kompetencí, které tvoří kontext řízení projektů. V rámci každé kompetence dosahujeme patřičné znalosti, dovednosti a zkušeností, které jsou potřebné pro úspěšné řízení v dané oblasti. 

Díky mnoholetým zkušenostem s řízením různých projektů dokážeme z Vaší představy udělat realitu.

Jaké využíváme přístupy k řízení projektu?

Neexistuje nic jako “stejný projekt”, také neexistuje jediný správný přístup k řízení projektu. Ten je nutné volit dle charakteru projektu a prostředí. Jinak se řídí vývojové projekty a jinak např. stavební projekty apod. V zásadě využíváme dva základních přístupy k řízení projektu:

V rámci tradičního přístupu projekt důkladně naplánujeme na začátku v plánovací fázi projektu, která předchází realizaci. Naplánujeme každou aktivitu a výstup, který má vzniknout v průběhu realizace projektu. Tradiční přístup je vhodný pro projekty, které mají předem jasně definovaný cíl ve všech směrech. Tyto projekty je potřeba dobře naplánovat a odřídit všechny aktivity a zainteresované strany směrem k cíli v mezích zdrojů, nákladů a času. Tradiční přístup vyžaduje kvalitně popsaný cíl, výstupy a plán projektu. V zásadě se projekt skládá z pěti základních fází:

 • Iniciace
 • Plánování
 • Realizace a monitoring
 • Ukončení a předání
 • Evaluace

V rámci agilního přístupu budeme průběžně upřesňovat cíl projektu ve vztahu k uživateli výsledků projektu. Agilní přístup je založen na pružných reakcích na změny, a průběžném plánování práce v průběhu projektu. Agilní přístup využijeme pro projekty, kde dochází k vývoji produktu, tedy tehdy, když nelze na počátku kvalitně a dokonale popsat a naplánovat všechno do detailu.

Jaké standardy využíváme pro řízení projektů?

Pro řízení projektů využíváme standarty a metodiky IPMA a Prince2, na které jsou naši projektoví manažeři certifikováni.

Tyto standardy a metodiky obsahují vše potřebné pro řízení Vašich projektů různého charakteru a rozsahu.

…. Projektově řízené projekty …