DOTACE

Naše služby

Využijte Operačního programu Technologie a aplikace

pro konkurenceschopnost (OP TAK) pro rozvoj Vašeho podnikání.

 

S námi získáte dotaci na

Technologie

nemovitosti

úspory energie

Obnovitelné zdroje energie

Školicí střediska

ICT – sdílené služby

U

Vývoj a inovace

Jak Vám pomůžeme

V rámci poradenství a dotačního managementu Vám poskytneme následující služby:

 • Analýza projektových záměrů pro financování z fondů EU.
 • Analýza vhodnosti a připravenosti žadatele pro podání žádosti.
 • Řízení přípravy žadatele na požadovanou Výzvu ve vybraném programu. 
 • Zpracování projektového záměru a projektové dokumentace.
 • Příprava komplexní žádosti pro podporu z fondů EU.
 • Realizace výběrových řízení v rámci projektu spolufinancovaného z fondů EU.
 • Zajištění administrace a monitoringu projektu dle podmínek Výzvy a rozhodnutí.
 • Ukončení a evaluace projektu podpořeného z fondů EU.
 • Projektové řízení

Soustředíme se na Investiční projekty do zpracovatelského průmyslu v programech OP TAK:

 • Aplikace
 • Inovace
 • Technologie
 • Nemovitosti
 • Úspory energie
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Školicí střediska
 • ICT – sdílené služby
 • Dále zpracováváme projekty pro programy v rámci TAČR – Technologické agentury ČR (Epsilon, Trend a další.)

Pro žádosti ve Výzvách pro podporu odborného vzdělávání zaměstnanců integrujeme spolupráci s partnerem Kanu system s.r.o.

Naše služby nabízíme klientům, kteří se chtějí zapojit do iniciativy získání a čerpání finanční podpory z fondů EU. Problematika získání a čerpání evropských dotací není jednoduchou záležitostí. Zpracování a podání žádosti s sebou nese značné množství administrativy a plnění podmínek jak v přípravě, tak při realizaci, ukončení a udržitelnosti projektů. Projektoví manažeři Naší společnosti vám pomohou s přípravou Vašeho záměru a poskytnou vám komplexní služby v procesu hodnocení a čerpání financí s ohledem na vytvořenou metodiku a Vaše potřeby.

Za dobu našeho působení v dotačním managementu jsme vyřídili přes 600 žádostí. Zaměřujeme se především na společnosti z oblasti zpracovatelského průmyslu. 

Máme řadu partnerů, se kterými dokážeme vymyslet a zrealizovat cestu Vašeho rozvoje. Spolupracujeme s VUT v Brně, UTB ve Zlíně, VŠB TUO, ČVUT v Praze. Dále pak například se Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. a výzkumnou institucí Intemac Solutions, s.r.o. a další.

Letos jsme v rámci dotačních programů podali množství žádostí zaměřených na Aplikovaný výzkum a vývoj, vybudování VaV center, Inovace ve společnosti, Školicí střediska a technologie.

10 + 13 =