Novinky


Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 10. 1. 2019 aktualizovaný Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2019. Odkaz ke stažení zde.

Naše klienty budeme připravovat na podání žádostí v programech:
  • VI. Výzva ICT a sdílené služby  - ICT v podnicích - Pořízení nových technologií a služeb v oblasti IS/ICT řešení - Plánované vyhlášení 9.2019  
  • VII. Výzva Inovace - Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace - Plánované vyhlášení 5.2019   
  • VII. Výzva Aplikace - realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje - Plánované vyhlášení 7.2019
  • V. Výzva Úspory energie - Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie - Plánované vyhlášení 9.2019
  • X. Výzva Technologie pro začínající MSP - pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení - Plánované vyhlášení 10.2019 
  • XI. Výzva Technologie - Průmysl 4.0 - pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací - Plánované vyhlášení 10.2019 


V současnosti je aktuální podpora zavádění koncepce Průmyslu 4.0 do podniků. ­

Našim klientům v tomto trendu nabízíme:

  • Audity připravenosti zavedení Průmyslu 4.0.
  • Dotační poradenství v návaznosti na dotační podporu Průmyslu 4.0.
  • Inovační Vouchery - Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a     akreditovaných laboratoří.
  • Propojení a spolupráce s odborníky z praxe.
                                                                                 

Kontaktní formulář

Pokud nechcete vyplňovat formulář, můžete nám zavolat na +420 702 131 282

* Pole označené hvězdičkou je povinné